A+ A A-

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii

foto

OFERTA DZIECIĘCEGO UNIWERSYTETU CIEKAWEJ HISTORII NA ROK AKADEMICKI 2024/2025:

 

 

Głównym celem Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest kształtowanie w słuchaczach postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia współczesności, poprzez upowszechnianie znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i świata. Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii są interdyscyplinarne, łącząc tematykę z zakresu historii, historii sztuki, geografii, filozofii. Uzupełniają i rozszerzają program nauczania historii w szkole podstawowej.

Celem programu jest:

o    kształtowanie od najmłodszych lat postawy świadomego uczestnictwa w procesach społecznych
o    rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
o    badanie związków przyczynowo-skutkowych między różnymi wydarzeniami
o    wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
o    wprowadzanie w atmosferę poważnej, akademickiej nauki
o    pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści

ABSOLWENCI DUCHA LEPIEJ ROZUMIEJĄ TERAŹNIEJSZOŚĆ, KOJARZĄ FAKTY, WYCIĄGAJĄ WNIOSKI, ANALIZUJĄ, POTRAFIĄ MYŚLEĆ KRYTYCZNIE. SĄ TOLERANCYJNI I OTWARCI. ZNAJOMOŚĆ HISTORII POTRAFIĄ WYKORZYSTAĆ W WIELU DZIEDZINACH ŻYCIA.

 

 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

 

chmurka na www WiW chmurka na www SiD chmurka na www T


chmurka na www W

chmurka na www dosw2  chmurka na www 50s

 

 

Patronat najlepszego uniwersytetu w Polsce!

poziom granat
KOPD    słoneczniki2014    miejsce odkrywania talentow

 

 

Polecamy także zajęcia prowadzone w szkołach:

 

 


 

..__