A+ A A-

KLASY I - III SP

Program kierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych skupiony jest na zagadnieniach dotyczących obserwacji otaczającego świata oraz na poznawaniu tego świata w przeszłości. Na tym etapie edukacji odpowiadamy słuchaczom na pytania: Co się stało? oraz Jak było kiedyś?
GRUPA OBSERWATORÓW – obserwatorami są najmłodsi słuchacze z klas I i II szkół podstawowych. Dajemy im możliwość obserwowania zmian, jakie zachodziły w poszczególnych sferach życia na przestrzeni lat. Pokazujemy, jak ludzie kiedyś żyli, z jakich sprzętów korzystali, jak spędzali czas. Prezentujemy także ważne postacie historyczne i ich dokonania.

GRUPA POSZUKIWACZY – poszukiwaczami na Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii są uczniowie klas III. Zajęcia w tej grupie także mają charakter obserwacyjny, ale z większym naciskiem na osobiste poszukiwanie śladów historii we własnej rodzinie i w najbliższym otoczeniu (mieście, osiedlu, domu). Na tym etapie zachęcamy dzieci, aby samodzielnie zdobywały informacje na tematy, które mają być omawiane na zajęciach, aby doceniły, jak wielu ciekawych rzeczy mogą się dowiedzieć i nauczyć od starszych ludzi.
Wykładowcy wspomagają rozwój i wyobraźnię dziecka, zachęcając je do stawiania się w sytuacji omawianych osób, wizualizowania sposobu życia w przeszłości. Słuchacze poznają dawne czasy, ważne wydarzenia, zadają pytania, używają przygotowanych specjalnie rekwizytów. Wykłady prowadzone są w sposób porywający młodego słuchacza. Wykładowcami są ludzie młodzi, dla których historia jest największa pasją i najciekawszą przygodą. Tą pasją zarażają słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

 

 

 


 

..__