A+ A A-

MISJA

Misją Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski, Europy i świata.
Realizacja naszej misji ma na celu:
-  rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
-  uczenie krytycznej analizy źródeł i logicznego myślenia
-  wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
-  kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
-  pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści


DUCH Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii to projekt edukacyjny skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Projektowi DUCH przyświeca idea upowszechniania wśród dzieci i młodzieży dziedzictwa kulturowego i historii. Opiera się ona na przekonaniu, że wiedza o przeszłości i umiejętność swobodnego poruszania się wśród zjawisk kultury są niezbędne młodym, nowoczesnym i otwartym na świat ludziom.

Zadaniem projektu DUCH jest przekazywanie w sposób nowoczesny i ciekawy wiedzy z zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach, a także przekazanie najmłodszemu pokoleniu podstaw wiedzy humanistycznej, kształtowanie postaw obywatelskich i rozwijanie patriotyzmu młodych ludzi jako obywateli Polski i Unii Europejskiej.

Zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii utrzymane są na najwyższym poziomie merytorycznym. Naszymi współpracownikami i wykładowcami są pracownicy akademiccy, ludzie sztuki, kultury, pasjonaci danej dziedziny: archeolodzy, antropolodzy, historycy, podróżnicy. Wykłady wykraczają daleko poza zakres programu szkolnego dla poszczególnych klas. Prowadzone są w sposób niekonwencjonalny, inspirujący, angażujący uczestników i budzący fascynację młodego odbiorcy.

Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim zagadnienia z historii życia codziennego, obyczajów, stosunków społecznych. W sposób prosty, ciekawy, oryginalny i często zaskakujący młodego słuchacza opowiadamy o złożonych procesach, które wpłynęły i nadal wpływają na losy świata. Pokazujemy historię ludzi, a nie historię wojen. Zachęcamy najmłodszych do poszukiwań śladów historii we własnej rodzinie oraz we własnej okolicy.
Misją Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski, Europy i świata.

Realizacja naszej misji ma na celu:

-  rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata

-  uczenie krytycznej analizy źródeł i logicznego myślenia

-  wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy

-  kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich

-  pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści

..__