Klasy I-III SP

Program kierowany do uczniów klas I - III szkół podstawowych skupiony jest na zagadnieniach dotyczących obserwacji otaczającego świata oraz na poznawaniu tego świata w przeszłości. Na tym etapie edukacji odpowiadamy dzieciom na pytania: Co się stało? oraz Jak było kiedyś?

GRUPA OBSERWATORÓW – obserwatorami są najmłodsi słuchacze z klas I i II szkół podstawowych. Dajemy im możliwość obserwowania zmian, jakie zachodziły w poszczególnych sferach życia, pokazujemy, jak ludzie kiedyś żyli, z jakich sprzętów korzystali, jak spędzali czas. Prezentujemy także ważne postacie historyczne i ich dokonania.

GRUPA POSZUKIWACZY – poszukiwaczami na Dziecięcym Uniwersytecie Ciekawej Historii są uczniowie klas III. Zajęcia w tej grupie także mają charakter obserwacyjny, ale z większym naciskiem na osobiste poszukiwanie śladów historii we własnej rodzinie i w najbliższym otoczeniu (mieście, osiedlu, zamieszkiwanym domu). Na tym etapie zachęcamy dzieci, aby samodzielnie zdobywały informacje na tematy, które mają być omawiane na zajęciach, aby doceniły, jak wielu ciekawych rzeczy mogą się dowiedzieć i nauczyć od starszych ludzi.

Wykładowcy wspomagają rozwój i wyobraźnię dziecka, zachęcając je do stawiania się w sytuacji omawianych osób, wizualizowania sposobu życia w przeszłości. Słuchacze poznają dawne czasy, ważne wydarzenia, zadają pytania, dotykają przygotowanych specjalnie rekwizytów. Wykłady prowadzone są w sposób porywający młodego słuchacza. Wykładowcami są ludzie młodzi, dla których historia jest największa pasją i najciekawszą przygodą. Tą pasją zarażają słuchaczy Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

Program
Zapisy
Wykłady Obserwatorów 2016/17

Wykłady Poszukiwaczy 2016/17

Wykłady Poszukiwaczy 2015/16

Wykłady Obserwatorów 2015/16

Wykłady grup Obserwatorów 2014/15

Wykłady grupy Poszukiwaczy 2014/15

Wykłady grupy Obserwatorów 2013/14

Wykłady grupy Poszukiwaczy 2013/14

 
Zobacz też: Klasy IV-VI SP »
back to top
..__