A+ A A-

PROJEKTY EDUKACYJNE - zrealizowane

W roku szkolnym 2022/2023 dzięki współfinansowaniu z Biura Edukacji m.st. Warszawy Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zrealizowała w warszawskich szkołach podstawowych projekty:

warszawo

WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ - edycja na słodko to trzyetapowy projekt mający  na  celu  rozwijanie  kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt był kierowany do uczniów klas 3 warszawskich szkół podstawowych.

Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przeszła przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam – tworzę – wiem, biorąc udział w warsztatach, tworząc własny projekt badawczy, a na koniec sprawdzając swoją wiedzę przez udział w quizie.

pokoj zagdek logo

HALO! BĘDZIE ROZMOWA - POKÓJ ZAGADEK I TAJEMNICE PASTY - Halo! Będzie rozmowa to spotkanie dla klas 1-3 z warszawskich szkół podstawowych w pokoju zagadek utworzonym w ciekawym i mało znanym budynku PASTy, w którym przed laty mieściła się centrala telefoniczna. Spotykaliśmy się w sali, w której utworzony był pokój zagadek nawiązujący tematyką do dwudziestolecia międzywojennego.

W roku szkolnym 2021/2022 i dzięki współfinansowaniu z Biura Edukacji m.st. Warszawy Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zrealizowała w warszawskich szkołach podstawowych projekty:

 

jasne ciemne wieki 2

 

 

 

JASNE CIEMNE WIEKI to projekt kierowany do uczniów klas 5 - 8 warszawskich szkół podstawowych. Obejmował  siedem 45 minutowych lekcji e-learningowych. Raz w miesiącu ukazywała się będzie jedna (począwszy od października).

 

warszawo

 

WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ to trzyetapowy projekt mający  na  celu  rozwijanie  kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt był kierowany do uczniów klas 3 warszawskich szkół podstawowych.

 

Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przechodziła przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam – tworzę – wiem, biorąc udział w warsztatach, tworząc własny projekt badawczy, a na koniec sprawdzając swoją wiedze przez udział w quizie.

 

z wizyta u książąt2

 

Z WIZYTĄ U KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH - w ramach w każdej klasie odbyło się 6 warsztatów 45 minutowych. Tematyka warsztatów ukaże historię Warszawy w ujęciu lokalnym, nie tylko jako stolicę Polski ale przede wszystkim jako stolicę Mazowsza.
Uczniowie podczas zajęć stworzyli swoją własna grę planszową. Powstawała plansza, postacie (książę,
księżniczka, król, królowa), karty z pytaniami i zadaniami, instrukcja.

 

Projekt skierowany był do klas 1 i 2 warszawskich szkół podstawowych.

 


DUCH POLECA:

Historia naturalna  logo3

 

HISTORIA NATURALNA W SOBOTY – Cykl 7 zajęć, w ramach których prześledzimy historię przyrodoznawstwa od starożytności do XIX wieku. Uczestnicy wezmą udział w czterech warsztatach na temat odkryć naukowych dotyczących świata zwierząt (i nie tylko!) oraz trzech wyprawach do warszawskich muzeów, w których tropić będziemy najniezwyklejsze stworzenia, takie jak jednorożce, mamuty czy dinozaury!
W ramach cyklu uczestnicy poznawali najciekawsze teksty źródłowe z różnych epok, w tym fragmenty traktatów przyrodniczych, listy uczonych czy dzienniki odkrywców, ilustracje przyrodnicze oraz wspaniałe dzieła sztuki.
W ramach zajęć mówiliśmy o:
a.    Co o zwierzętach sądził Arystoteles
b.    Jak przyrodę przedstawiali artyści przed wiekami
c.    Dlaczego dawne obrazy zamieszkują zwierzęta rzeczywiste i potwory
d.    Jak powstają kolekcje naturaliów
e.    Co znajdziemy w renesansowych traktatach o zwierzętach
f.    Czym jest taksonomia
g.    Jak Humboldt i Darwin badali przyrodę

 

HISTORIA NATURALNA W SZKOŁACH  - cykl 4 spotkań, które nasz wykładowca poprowadził w zgłaszającyh się szkołach.

 

Dlaczego 500 lat temu Europejczycy wyobrażali sobie świat jako zamieszkiwany przez legendarne jednorożce, mityczne harpie i syreny, czy straszne morskie potwory? Jak to możliwe, że przez wieki, stworzenia te sąsiadowały z jeleniami czy psami w encyklopediach przyrodniczych? Jakie odkrycia doprowadziły do powstania współczesnej biologii? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w ramach oferowanego cyklu edukacyjnego. Podczas każdych spośród czterech zajęć warsztatowych prześledziliśmy historię poznawania przyrody od starożytnych fantastycznych opisów świata, po teorię ewolucji Karola Darwina.
W ramach zajęć:

 

a.  Z czego składa się żyrafa i gdzie żyją jednorożce, czyli jak wyobrażano sobie zwierzęta w starożytności
b. Co znaczy słoń oraz gdzie żyją ludzie z psimi głowami, czyli o wiedzy ze średniowiecznych bestiariuszy
c. Czy wszystkie zwierzęta żyjące w wodzie są rybami, czyli przegląd renesansowych historii naturalnych
d. Kiedy i dlaczego przestano wierzyć w legendarne zwierzęta, czyli o powstaniu nauk przyrodniczych.

 

Projekt HISTORIA NATURALNA REALIZOWANY BYŁ PRZEZ FUNDACJĘ NAUK ŚCISŁYCH.

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 i dzięki współfinansowaniu z Biura Edukacji m.st. Warszawy Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zrealizowała w warszawskich szkołach podstawowych projekty:

okawoka3

WSPOMNIENIA Z EPOKI KAMIENIA, CZYLI OKO W OKO Z ARCHEOLOGIEM projekt kierowany do uczniów klas 7 i 8 warszawskich szkół podstawowych. Obejmuje trzy 90-minutowe spotkania z archeologami UW.

ANTYK
O KROK OD ANTYKU - projekt obejmujący 14 zajęć zdalnych z zakresu historii starożytnej, konkurs dla uczestniczących klas oraz wycieczki po Warszawie w poszukiwaniu motywów antycznych. Projekt dla starszych klas szkół podstawowych.

warszawo
WARSZAWO, POZNAJMY SIĘ – projekt obejmujący 3 spotkania z zakresu historii Warszawy przygotowany z okazji 425 rocznicy przeniesienia siedziby królewskiej do Warszawy, przygotowanie projektu edukacyjnego przez zespoły klasowe oraz quiz wiedzy. Najlepsze klasy zdobywają tytuł „Mocarze historii 2021”. Projekt dla kas 3-4 szkół podstawowych.


DUCH POLECA:

logo wynalazki
WIELKIE WYNALAZKI, RÓŻNE SPOJRZENIA – projekt rozwija zainteresowania naukowe dzieci oraz umiejętność samodzielnego myślenia, kreatywność a także interdyscyplinarne podejście do problemów. Ukazuje uczniom, że wiele różnych dziedzin nauki opisuje ten sam świat, że zmiany w jednej dziedzinie życia mają wpływ na zmiany na wielu innych płaszczyznach. W ramach projektu uczniowie biorą udział w 6 warsztatach: 3 historycznych oraz 3 dotyczących nauk ścisłych. Zajęcia skierowanie są do klas 3-4 szkół podstawowych.

syrenka

..__