A+ A A-

Terroryzm. Nie takie znów nowe zagrożenie

pod25.04

Terroryzm to w świetle wydarzeń ostatnich lat zagadnienie nad wyraz aktualne. Dzień 11 września 2001 r. rozpoczął epokę, w której zjawisko to kojarzone jest z radykalnymi odłamami islamu. Nie zawsze jednak tak było. Już w starożytności zamachami terrorystycznymi zasłynęli Sykariusze – radykalny odłam Zelotów, którzy na terenie Palestyny zabijali wysoko postawionych urzędników rzymskich. Doskonałym przykładem średniowiecznego terroryzmu mogą być członkowie sekty Nizarytów, określani przez europejskich krzyżowców asasynami. Uwikłani oni byli w walki z Europejczykami, lecz również angażowali się w walki wewnętrzne ze swoimi religijnymi przeciwnikami - sunnitami. Prawdziwy rozkwit organizacji terrorystycznych obserwujemy jednak od XIX w. w związku z rozwojem ruchów narodowo - separatystycznych i socjalistycznych. W Polsce główną organizacją tego typu była Organizacja Bojowa Polskiej Partii Socjalistycznej, w której udzielał się m.in. Józef Piłsudski.
Na naszych zdalnych zajęciach, PODRÓŻNICY dowiedzieli się czym jest terroryzm i zgłębiali jego historię. Próbowali zrozumieć,  w jaki sposób oddziałuje on na społeczeństwo. Poznali też różnice  między historycznym, a współczesnym terroryzmem.
Zajęcia poprowadził pan mgr  Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

..__