A+ A A-

Kiedy dwóch królów wybrano i żenić im się kazano

Wybór króla nazywamy elekcją. Władza królewska może być dziedziczna, wówczas koronę dziedziczą dzieci władcy. Jednak, gdy król nie ma potomków, nowy władcza może zostać wybrany w tak zwanej wolnej elekcji. Pierwszy tego typu wybór króla w Polsce miał miejsce w 1573 roku po bezpotomnej śmierci ostatniego Jagiellona – Zygmunta Augusta. Królowie wybierani w ten sposób musieli zgodzić się na warunki panowania uzgodnione ze szlachtą a spisane w dokumencie zwanym pacta conventa.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym spotkanie był mgr Jacek Karwat, historyk sztuki, przewodnik po Warszawie i Mazowszu, pilot turystyczny, muzealnik. Każdą wolną chwilę spędza na wyszukiwaniu nieodkrytych miejsc naszej stolicy. Wie o niej wszystko????

..__