A+ A A-

Wiking Import - Export sp. z o.o.

Podczas zajęć słuchacze mieli okazję zgłębić tajniki wczesnośredniowiecznego handlu, dowiedzieć się czym jest eksport, a czym import i jak z tego wszystkiego czerpie się zysk. Spotkanie rozpoczęliśmy, rozmową o tym jak wyglądali i działali wikińscy kupcy, by następnie przejść do sposobów podróżowania i szlaków. W dalszej części wykładu uczestnicy przy pomocy licznych rekwizytów mieli okazję zapoznać się z towarami pochodzącymi z różnych zakątków wczesnośredniowiecznej Europy.  Zwieńczenie wykładu stanowiła gra, w której rywalizowały ze sobą grupy Skandynawów, Słowian, Franków i Arabów. Zadaniem uczestników było wymienienie towarów charakterystycznych dla ich rejonów na te, które przyniosą im największy zysk po powrocie z wyprawy handlowej.

Zajęcia prowadził mgr Karol Żołędziowski, archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego i rekonstruktor historyczny, rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna oraz życie codzienne i rzemiosło średniowieczne.

badacze wikingowie

..__