A+ A A-

Wikingowie - rogaci wojownicy, czy kupcy i odkrywcy?

Podczas zajęć studenci DUCHa z grupy Obserwatorów mieli okazję przyjrzeć się bliżej sposobowi przedstawiania wikingów w różnych tekstach kultury takich jak filmy, czy komiksy i zestawić go z dostępną na ten temat wiedzą pochodzącą ze źródeł archeologicznych i historycznych. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: skąd wzięły się hełmy z rogami ?, czy wikingowie faktycznie używali wielkich obosiecznych toporów ?, jakie stroje nosili mężczyźni i kobiety we wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Zajęcia stanowiły również niepowtarzalną okazję to poznania uzbrojenia i przedmiotów codziennego użytku z epoki wikingów. Na zakończenie każdy z uczestników mógł pokolorować i samodzielnie wyciąć papierową figurkę odzwierciedlającą strój i wyposażenie z omawianego okresu.

Zajęcia prowadził mgr Karol Żołędziowski, archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego i rekonstruktor historyczny, rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna oraz życie codzienne i rzemiosło średniowieczne.

obserwatorzy wikingowie

..__