A+ A A-

Germanie - wojownicze ludy, który zniszczyły lud

Na zajęciach dowiedzieliśmy się, jakie ludy zamieszkiwały tereny Polski w czasach Imperium Rzymskiego. Poznaliśmy ciekawostki dotyczące Wandalów oraz specyfikę germańskich wojowników – ich uzbrojenie, strój, metody walki.
Germanie były to wojownicze ludy, które zamieszkiwały dużą część Europy (północną i północno-wschodnią), ich potomkami są mieszkańcy wielu współczesnych państw europejskich.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym zajęcia był Franciszek Skalski, student Instytutu archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat historii starożytnej, członek grupy rekonstrukcyjnej „Drużyna wojowników wandalskich Hasdingowie.”

badacze germanie

..__