A+ A A-

Skąd archeolog wie gdzie kopać?

Niczym w kapsule czasu wyruszyliśmy w fascynującą podróż w mroki prahistorii. Cofnęliśmy się o ponad 2,5 miliona lat do epoki kamienia, by zatrzymując się na chwilę w epoce brązu oraz epoce żelaza i powrócić do współczesności.
Na zajęciach dowiedzieliśmy się, czym jest archeologia, sąd archeolodzy wiedzą gdzie kopać i jakie narzędzia badawcze wykorzystują w swojej pracy. Usłyszeliśmy też, w jaki sposób możemy określać wiek zabytków, jak wiele wiemy o przeszłości i ile lat ma ludzkość.
Archeologia to nauka zajmująca się rekonstrukcją życia ludzi w przeszłości, opierając się przy tym na specyficznym rodzaju danych, które określane są mianem źródeł kopalnych. Ma ona charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że szeroko wykorzystuje doświadczenia oraz metody badawcze innych dyscyplin naukowych. Istnieją dwa sposoby określania chronologii: są to datowanie względne, oparte na analizie typologicznej zabytków lub identyfikacji ich pozycji stratygraficznej oraz datowanie bezwzględne wykorzystujące metody fizykochemiczne.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym spotkanie był dr Michał Przeździecki, archeolog, wykładowca uniwersytecki z kilkunastoletnim stażem. Brał udział w misjach wykopaliskowych na terenie Syrii, Uzbekistanu i Kazachstanu. Jest autorem licznych projektów i prac badawczych. Jego wielką pasją jest sport, wspinaczka skałkowa oraz street workout. Są to dyscypliny, którym poświęca każdą wolną chwilę.

badacze archeologia

..__