A+ A A-

Zatrzymać ruch. Rzecz o Rudolfie Labanie.

Na początku zajęć studenci DUCHa zapisywali na różne sposoby krok taneczny pokazany przez prowadzącą, a następnie efekty tych zapisków zostały pokazane ochotnikowi, który próbował odczytać i odtworzyć krok. Wymyślanie jak narysować ruch było pewnym wyzwaniem! Następnie uczestnicy zajeć zapoznali się z krótką historią tańca, począwszy od czasów średniowiecza aż do współczesnych. Prowadząca pokazała kroki adekwatne do każdej epoki oraz fragmenty traktatów, podręczników lub zapisów tańca. Przy opisywaniu tańców bardziej współczesnych uczestnicy mogli zobaczyć krótkie filmiki m.in. z Isadorą Dunkan, a także taniec klasyczny oraz współczesny w wykonaniu Michaiła Barysznikowa. Tutaj, szczególnie chłopcy, byli pod wrażeniem zdolności tanecznych i dało się słyszeć „niesamowite”, „naprawdę fajne” oraz kilka innych okrzyków zachwytu

..__