A+ A A-

O tym jak polski aptekarz rozjaśnił mrok.

Na początek, aby dowiedzieć się, jak wyglądała sytuacji Polaków podczas zaborów Słuchacze DUCHa układali puzzle, przygotowane specjalnie na potrzeby tych zajęć na podstawie dziewiętnastowiecznej widokówki przedstawiającej tzw. trójkąt trzech cesarzy czyli granicę Prus, Austrii i Rosji w okolicach Sosnowca.
Opowieść o życiu Ignacego Łukasiewicza nawiązywała do patriotycznej atmosfery domu rodzinnego i roli ojca, który walczył pod Zieleńcami a następnie brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej.  Trudna sytuacja materialna Ignacego, który po śmierci taty został zmuszony do przerwania nauki w kolegium pijarów w Rzeszowie, była bardzo ważna dla jego dalszej kariery zawodowej, albo raczej braku perspektyw dla tej kariery. Nasz bohater niestety nie był człowiekiem, który mógłby się poszczycić dyplomem wyżej uczelni. Paradoksalnie jednak, po podjęciu zwykłej pracy w zwykłej aptece, to właśnie tam Ignacy Łukasiewicz dokonał swego epokowego odkrycia. To właśnie tak,  mógł po raz pierwszy zapoznać się z ropą.  Doniosłość odkrycia Łukasiewicza poległa nie tyle na samej lampie, co na odkryciu procesu destylacji ropy naftowej.

Podczas zajęć Słuchaczom DUCHa zostały zaprezentowane różnego rodzaju źródła światła, z których korzystano przed wynalezieniem lampy naftowej: kandelabry, pochodnie, etc. Nie obyło się też bez doświadczeń: rozłożyliśmy na części i dokładnie omówiliśmy mechanizm działania lampy naftowej, która jeszcze w II połowie XX w.  oświetlała niejeden dom.

Wykład poprowadził p. Łukasz Przybyłek.

lampa

 

..__