A+ A A-

O FUNDACJI

Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii to pierwszy w Polsce dziecięcy uniwersytet historyczny.
Misją Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży  znajomości dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski, Europy i świata.
Realizacja naszej misji ma na celu:
-  rozbudzanie ciekawości wobec otaczającego świata
-  uczenie krytycznej analizy źródeł i logicznego myślenia
-  wskazywanie zależności między wydarzeniami z przeszłości a obecnym stanem rzeczy
-  kształtowanie pozytywnych postaw obywatelskich
-  pokazywanie, że zdobywanie wiedzy to ważna dziedzina życia – wymagająca wysiłku, ale jednocześnie dająca dużą satysfakcję i ogromne korzyści
Naszym zadaniem jest przekazywanie w sposób nowoczesny i ciekawy wiedzy z zakresu historii Polski i historii świata we wszystkich jej aspektach, a także przekazanie młodemu pokoleniu Polaków podstaw wiedzy humanistycznej, kształtowanie postaw obywatelskich i rozwijanie patriotyzmu młodych ludzi jako obywateli Polski i Unii Europejskiej.
Realizując naszą misję, prowadziliśmy i prowadzimy różnorakie projekty edukacyjne, kierowane do odbiorców w Polsce jak również poza jej granicami, są to m.in.:

•    Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii
•    Wywołaj DUCHa!
•    Studio DUCH - zajęcia zdalne
•    Historia: Zobacz
•    Historia dla Polonii
•    Projekty współfinansowane przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

Nasze nagrody:

Słoneczniki kopd mot
Słoneczniki
– najlepsza inicjatywa edukacyjna dla dzieci
Warszawa 2014 – od portalu Czas Dzieci
Miejsce Przyjazne Dziecku
– od Komitetu Praw Dziecka
Miejsce Odkrywania Talentów
– do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

 

..__