A+ A A-

Awicenna - wielki medyk i jego kanon

Studenci DUCHa znają już historię słynnego uczonego islamu, geniusza czasów średniowiecza - medyka Awicenny (Ibn Siny) oraz dzieło jego życia, Kanonu medycyny. Ten wyjątkowy człowiek interesował się wieloma dziedzinami nauki, a także opisywał anatomię człowieka i dolegliwości praktycznie każdej części jego ciała. Badał także wpływ otoczenia na stan psychiczny i ogólne zdrowie. Nasi Studenci przekonali się o tym, jakich leków używał Awicenna oraz że czerpał z dorobku swoich poprzedników, starożytnych lekarzy greckiego pochodzenia takich jak choćby Hipokrates. Dowiedzieli się także, że Kanon okazał się tak przełomowy, do tego stopnia, iż z powodzeniem używano go jako podręcznika na europejskich uniwersytetach medycznych jeszcze u początków XIX wieku! Na zakończenie zajęć Słuchacze zastanawiali się nad dzisiejszą rolą starych manuskryptów, a także wcielili się w rolę średniowiecznych naukowców, próbując stworzyć projekt strony swojego własnego rękopisu, poświęconego zagadnieniom medycyny.
Zajęcia prowadziła Marta Minakowska-Kostrzewa.

awicenna

 

..__