A+ A A-

Nie od razu Kraków zbudowano, czyli opowieść o średniowiecznym mieście.

POdczas wykładu zastanwialiśmy się dlaczego Kraków w późnym średniowieczu zdobył wielkie znaczenie. Na początku zajęć uczestnicy, wychodząc od definicji współczesnego miasta, wymienili główne cechy średniowiecznego miasta. W czasie trwania wykładu słuchacze dowiedzieli się informacji na temat początków miasta lokacyjnego, poznali najważniejszych mieszkańców miasta: władcę, biskupa wreszcie mieszczan. W tej części zajęć uczestnicy mogli zobaczyć, gdzie i jak mieszkali wyżej wymienieni, charakteryzowali ich zajęcia i zastanawiali się nad przyczynami ich znaczenia. Swoje bogactwo władcy czy mieszczanie manifestowali poprzez liczne fundacje: w czasie zajęć słuchacze mogli zobaczyć kilka fundacji królewskich (kaplice, nagrobki) i zestawić je z głównym ołtarzem fary krakowskiej dłuta Veita Stoßa. To właśnie handel i rzemiosło były główną przyczyną bogactwa mieszczan krakowskich, dzięki której mogli oni ufundować tak wielkie dzieło. Uczestnicy, dzięki iluminacjom w Kodeksie Baltazara Behema, mogli rozpoznać przedstawicieli różnych rzemiosł i zobaczyć ich „przy pracy”. Wykład poprowadził Marcin Bogusz.

 

..__