A+ A A-

Po co Sokrates do Delf chodził?

Tematem zajęć była historią życia Sokratesa. Szczególny nacisk położony został na jego przygodę z Pytią, wróżką z apollińskiej wyroczni w Delfach, która w swoim zakończeniu zaowocowała słynnym powiedzeniem Sokratesa: Wiem, że nic nie wiem.  Wbrew pozorom okazało się, że wcale nie jest to pochwała prostej niewiedzy wynikającej z lenistwa, a skromności i umiaru.
Razem z Sokratesem wybraliśmy się na spacer po piątowiecznych (przed naszą erą oczywiście) Atenach. To jeden z najwspanialszych czasów w historii nie tylko tego miasta, ale i całej kultury ludzkiej. Kwitły wtedy sztuki, pisarze pisali tragedię, komicy grali sztuki Arystofanesa a na ateńskim rynku przymawiał jeden z najwybitniejszych polityków ateńskiego demokracji – Perykles. W tym właśnie wspaniałym mieście razem z naszym bohaterem szukaliśmy odpowiedzi, kto z ludzi jest najmądrzejszy. Zastanawialiśmy się także, jak wyglądało życie codzienne ówczesnych Aten i kogo też mógł spotkać Sokrates podczas swoich wędrówek po greckiej agorze.
Słuchacze dowiedzieli się, za co i kto skazał Sokratesa na śmierć. Towarzyszyliśmy mu w jego ostatnich chwilach. Możliwe to było dzięki Fedonowi, który był naocznym świadkiem śmierci Sokratesa i opowiedział to wszystko najwybitniejszemu uczniowi Ateńczyka czyli Platonowi, a Platon nam.
Wykład poprowadził Łukasz Przybyłek.

Sokrates2
sokrates

..__