A+ A A-

Wszystkie bajki Kadłubka

7.02.2015

Maciej Czarkowski

Kroniki są jednymi z ciekawszych źródeł historycznych, którymi posługują się badacze przeszłości. Opisują wydarzenia historyczne, choć jednocześnie nie unikają mitologizacji dziejów w dużej mierze wpływających później na nasze rozumienie historii.

Jednym z najwybitniejszych polskich kronikarzy był bł. Wincenty Kadłubek żyjący w latach ok. 1150-1223, biskup krakowski. Jego opowieści do dziś pobudzają wyobraźnię będąc doskonałym przykładem średniowiecznego dziejopisarstwa. Wincenty Kadłubek, stworzył kronikę, zawierającą liczne legendy. Odnajdujemy w niej m.in. opisy losów o króla Kraka, smoka i Wandy, co Niemca nie chciała, a także legendy o walkach Polaków.

Dzieła historyczne, kronikarskie, były doskonałym sposobem nauki wzorców osobowych. Historia była bowiem uważana za zbiór wzorców godnych naśladowania, stale aktualnych.

Jak powstawały średniowieczne kroniki? Kim byli Gall Anonim, bł. Wincenty Kadłubek oraz Jan Długosz? Dlaczego nie zawsze można wierzyć kronikom? Skąd kronikarz czerpał informacje, które służyły mu później do stworzenia kroniki? To tylko niektóre pytania, na które próbowali odpowiedzieć tropiący odpowiedzi na trudne pytania POSZUKIWACZE Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

Wincenty Kadlubek

..__