A+ A A-

Kulka czarna, kulka biała, czy demokracja grecka była doskonała?

Tematem przewodnim spotkania Badaczy dnia 15.03 była demokracja. Demokracja jest uznawana za jedną z największych zdobyczy cywilizacyjnych, która w toku rewolucji końca XVIII wieku oraz w XIX i XX stuleciu upowszechniła się w Europie, Ameryce a z czasem i w innych częściach świata. Jej korzenie sięgają jednak zdecydowanie głębiej. Za kolebkę demokracji powszechnie uważa się starożytną Grecję, a ściślej Ateny, które stały się wzorem innych ustrojów demokratycznych.
W toku wykładu Słuchacze zapoznali się z historią demokracji ateńskiej, sposobem jej funkcjonowania oraz „poznali” osoby, które wpłynęły na ukształtowanie tej formy rządów. Dowiedzieli się, jak zróżnicowane było społeczeństwo ateńskie pod względem majętności, jakie prawa miały poszczególne warstwy i grupy społeczne – część wykładu poświęcona była sytuacji kobiet w demokratycznych Atenach.
Wykładowca - dr Przemysław Damski uwagę Słuchaczy zwrócił także na elementy życia codziennego, często zapominane lub słabo znane, które miały niebagatelny wpływ tak na społeczeństwo jak i ustrój Aten – uczestnicy wykładu dowiedzieli się na przykład jaki wpływ na decyzje Ateńczyka miała przelatująca mu akurat nad głową sowa…
W celu głębszego zrozumienia mechanizmów sprawowania władzy, Słuchacze uczestniczyli w inscenizacji ostracyzmu, popularnie zwanego „sądem skorupkowym”. Wraz z wykładowcą omówili też wady i zalety systemu demokratycznego oraz wskazali podobieństwa i różnice demokracji ateńskiej i współczesnej.

..__