A+ A A-

Koleją przez kontynent.

Posz 03.07a

Szacuje się, że kolej w formie transportu szynowego znana jest już od około 4000 lat. Transport ten w połączeniu z trakcją konną stosowany był między innymi w Asyrii, z tą jednak różnicą, że rolę szyn pełniły żłobki wyryte w drodze. Dopiero wiek XIX i wprowadzenie silnika parowego przyniosły prawdziwą rewolucję i dały początki tzw. kolei żelaznej.  Sieć kolejowa zaczęła stopniowo oplatać glob.  W latach 60-te XIX w. narodził się szalony plan budowy Pierwszej Kolei Transkontynentalnej w Ameryce, która miała połączyć ze sobą Omaha w Nebrasce oraz Sacramento w Kalifornii. Ukończona 10 maja 1869 roku linia pozwoliła na zastąpienie karawan osadników nowocześniejszym środkiem transportu, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców zachodu Stanów Zjednoczonych i szybkiego rozwoju amerykańskiej gospodarki. Podróż ze wschodniego wybrzeża na zachodnie, która przed budową linii kolejowej kosztowała prawie 1000 dolarów, po jej ukończeniu staniała do 150. Linia powstała przez połączenie pierwotnie konkurencyjnych przedsięwzięć prowadzonych przez Central Pacific Railroad i Union Pacific Railroad.
Na zajęciach POSZUKIWACZE dowiedzieli się jak wyglądała prahistoria kolei. Poznali tez jej pionierów. Odkryli tajemnice związane z pierwszymi parowozami i poznali historię budowy Pierwszej Kolei Transkontynentalnej. A nade wszystko wzięli udział w wyścigu budowniczych kolei i wykazali się nie lada umiejętnościami organizacyjnymi.

Posz 03.07.d
Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Posz 03.07.c

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__