A+ A A-

Blaski i cienie rewolucji przemysłowej

Rewolucja przemysłowa to proces, który został zapoczątkowany w XVIII w. w Anglii i Szkocji, a jego skutki są odczuwalne dla nas po dziś dzień. Charakteryzował się przejściem z gospodarki opartej na rolnictwie do gospodarki przemysłowej, która stopniowo przeszła w przemysłowo-usługową.  Spowodował on również gwałtowny rozwój miast, w których umiejscowione były zakłady przemysłowe oraz masową migrację ludzi ze wsi. Pojawiły się nowe, nieznane dotąd problemy społeczne, takie jak tworzenie się dzielnic skrajnej nędzy, przeludnienie czy gwałtowny wzrost przestępczości.  Z rewolucją przemysłową wiąże się również wzrost znaczenia proletariatu i ruchu robotniczego, co w dużej mierze prowadzi do powstania ideologii socjalistycznej i komunistycznej.  Stopniowo zaczyna kształtować się prawo pracy, regulujące stosunek między pracownikiem a pracodawcą. Pojawiają się ruchy społeczne walczące o prawa kobiet. Z przejściem z gospodarki agrarnej na przemysłową wiąże się również upadek znaczenia wielkich właścicieli ziemskich a także drobnych rzemieślników oraz chłopów.
Na zajęciach PODRÓŻNICY dowiedzieli się  czym była rewolucja przemysłowa i jakie były jej etapy. Poznali  pozytywne i negatywne strony gwałtownych zmian społecznych, jakie zapoczątkowała. A przede wszystkim wzięli udział w  debacie poświęconej problemom społecznym.

pod29.02

Zajęcia poprowadził pan mgr  Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__