A+ A A-

Jak dwaj traperzy zostali biznesmenami. Krótka historia Hudson Bay Company.

posz 01.02.2020.a

XVII w. w Europie kojarzony jest powszechnie z wieloma toczącymi się wojnami. Konflikty toczone w Europie znalazły swoje odzwierciedlenie w koloniach licznie powstających w Nowym Świecie, czyli niedawno odkrytych obu Amerykach. Jednym z przykładów przedsiębiorstwa powstałego w owych czasach jest Hudson Bay Company, czyli Kompania Handlowa Zatoki Hudsona. Została ona założona przez dwóch francuskich traperów trudniących się handlem futrami: Medarda Chouarta i Pierre-Esprit Radissona. Zyskali oni wielką sławę jako myśliwi, jednak handel futrami w Nowej Francji ówcześnie był zmonopolizowany, przez co dwaj młodzi biznesmeni trafili do więzienia. Po wyjściu z więzienia zbiegli oni do Nowej Anglii, gdzie nawiązali kontakty z lokalnym gubernatorem. W 1670 r. za jego pośrednictwem Karol II Stuart wystawił dokument fundujący założenie kompanii, której działalność trwa po dziś dzień, czyniąc ją jednym z najdłużej działających przedsiębiorstw na świecie. POSZUKIWACZE dowiedzieli się, czym była Hudson Bay Comapny. Poznali blaski i cienie zawodu trapera. Odkrywali też  tajniki polowania na dzikie zwierzęta. A przede wszystkim spróbowali swoich sił w tradycyjnych zawodach.

posz 01.02.2020

Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

posz 01.02.2020.b

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__