A+ A A-

Alchemicy, lekarze, szarlatani. Kim byli uczeni w średniowieczu?

posz25.01.027a

Średniowiecze powszechnie kojarzone jest z ciemnotą i przesądami w odróżnieniu do starożytności czy czasów nowożytnych. Czy było tak jednak naprawdę? Było na pewno okresem pełnym kontrastów. Z jednej strony z okresu średniowiecza pochodzą wynalazki i odkrycia, które umożliwiły rozwój przemysłu i automatyzacji pracy: wał korbowy, podnośnik śrubowy, peryskop, czy też podniosły jakość życia codziennego: mechaniczny zegar, okulary dla krótkowidzów.  Z drugiej zaś alchemicy prześcigali się w badaniach nad kamieniem filozoficznym, mającym transmutować ołów w złoto czy wynalezieniem panaceum, czyli lekarstwa na wszelkie dolegliwości. POSZUKIWACZE udali się w świat średniowiecznej alchemii i medycyny. Próbowali swoich sił w leczeniu złamań i poznali tajniki procesów alchemicznych. Dowiedzieli się taż jakie wynalazki tamtych czasów przetrwały do dziś. Poznali też kilka postaci historycznych związanych ze średniowieczną nauką.
Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

posz25.01.032a

 

posz25.01.012a

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__