A+ A A-

Złota Orda i najazdy mongolskie

pod25.01.005

Od kiedy Temudżyn zwany Czyngis-Chanem zjednoczył w 1207 r. rozproszone i skłócone ze sobą plemiona Wyżyny Mongolskiej nad średniowiecznym światem zawisło nowe niebezpieczeństwo o niespotykanej dotychczas skali. Konni wojownicy wyposażeni w łuki i szable rozpoczęli swoje podboje. Pierwszym celem stały się Chiny, a w 1224 r. mongolskie panowanie rozciągało się od Pacyfiku po Morze Czarne i Kaspijskie. Po śmierci Czyngis-Chana w 1227 r. władzę przejął Batu-Chan, jego wnuk. Po podboju Bułgarii Kamskiej i Rusi jego wojska ruszyły w stronę Polski i Węgier. W 1240 r. założył on Złotą Ordę - państwo mongolskie ze stolicą w Saraj-Batu. Rok później doszło do bitwy pod Legnicą, która była próbą zatrzymania najazdu przez rycerstwo niemieckie i polskie pod wodzą Henryka II Pobożnego. Mimo wygranej, Mongołowie nie kontynuowali dalszych najazdów w tym kierunku, co wiązało się ze śmiercią jednego z dowódców – Ugedeja i potrzebą uregulowania sukcesji po zmarłym.
PODRÓŻNICY na zajęciach dowiedzieli się kim byli Mongołowie i czym różnili się od mieszkańców średniowiecznej Polski. Odkrywali tez ich fascynującą kulturę. Poznali również historię najazdów mongolskich na Europę. A przede wszystkim wzięli udział w symulacji narady wojennej.
Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

pod25.01.020

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__