A+ A A-

Tekst, mój przyjaciel, czyli o rewolucji Gutenberga i nie tylko

W piętnastym wieku w Europie dokonało się wiele przemian zarówno politycznych, militarnych jak i społecznych. Nic dziwnego, że historycy są zgodni w określeniu tego czasu jako przełomu między średniowieczem a epoką nowożytną. Jednym z takich wydarzeń było wydrukowanie, około 1450 roku, pierwszych egzemplarzy Biblii. Wynalazku tego dokonał, niemiecki rzemieślnik, obywatel Moguncji, Jan Gutenberg. Od tego czasu aż do dziś cywilizacja europejska jest kulturą druku i czytelnictwa. Zmiany w obiegu informacji zapoczątkowane rewolucyjnym wynalazkiem Jana Gutenberga wprowadziły świat w czasy Renesansu i były także częściowo odpowiedzialne za reformacje. Książki stały się bardziej dostępne, zmieniły się treści w nich zawarte, powstało coś na kształt opinii publicznej. Została także naruszona wyłączność duchowieństwa w sprawach doktryny katolickiej oraz egalitaryzm wiedzy. Wszystkie te kluczowe przemiany miały miejsce właśnie w jakże ciekawym i wyjątkowym, wieku XV. TWÓRCY dowiedzieli się jak na przełomie starożytności i średniowiecza zmieniały się sposoby czytania i jakie pociągały za sobą konsekwencję. Dlaczego i w jaki sposób zmiany związane z lekturą i sposobami czytania powodowały rewolucje. Odkryli z jakimi okolicznościami była związana rewolucja druku i dlaczego uważa się, że rozpoczęła ona czasy nowożytne. Próbowali też bronić tezy, że wszelkie zmiany w komunikowaniu się ludzi zawsze związane są z przełomowymi epokami. A przede wszystkim dowiedzieli się jak zmieniały się modele czytania i z jakimi problemy musimy się mierzyć w dobie smartfonów.

TW11.01.2020a1

Zajęcia poprowadził pan mgr Łukasz Przybyłek, historyk, filozof i prawnik. Pan Łukasz jest nie tylko wspaniałym historykiem i wykładowcą, ale również etykiem, przewodnikiem warszawskim, współpracownikiem Polskiego Radia Dzieciom, nauczycielem a od niedawna też aktorem – amatorem.

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__