A+ A A-

Od dorsza po jedwab, od Lubeki po Kraków - krótka historia Hanzy

kogaKoga na pieczęci Elbląga

Hanza utworzona została na mocy porozumienia podpisanego między Lubeką, a Soest w 1241 r.   Z czasem do porozumienia zaczęły dołączać kolejne miasta takie jak Rostock, Wismar, Brema, Hamburg, Visby, a w szczytowym okresie rozwoju również i Kraków. Początkowo stanowiła ona związek o charakterze handlowym, z czasem zyskała jednak realną siłę polityczną oraz militarną. Miasta zrzeszone w Hanzie stosowały również praktyki monopolistyczne i utrudniały prowadzenie interesów kupcom z miast niezrzeszonych. W owym okresie na Bałtyku powszechnym widokiem były okręty – kogi transportujące wszelkiego rodzaju dobra, jak ryby, wino, metale, tkaniny czy drewno. Taki rozwój sytuacji spowodował pojawienie się na Bałtyku również piractwa, które powodowało duże straty. W obliczu nieudanych operacji nadbałtyckich władców, kupcy hanzeatyccy postanowili wziąć sprawy we własne ręce i stworzyli oddziały tzw. kog pokoju, które pomogły zapewnić bezpieczeństwo szlaków handlowych.  W wyniku wielkich odkryć geograficznych Hanza zaczęła tracić na znaczeniu. Jej ostatni zjazd odbył się w 1669r. i wzięło w nim udział zaledwie sześć miast. PODRÓŻNICY dowiedzieli się między innymi czym była Hanza i jak powstała. Poznali tajniki szkutnictwa i średniowiecznej żeglugi.  Odkryli na jakie towary był ówcześnie największy popyt i jak przebiegał handel nimi. Zapoznali się również  z sekretami bałtyckich piratów, biorąc czynny udział historycznej rozgrywce w statki.

lubeck-4323370 1920

Lubeka, Brama Holsztyńska

W świat Hanzy wprowadził nas pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__