A+ A A-

Jak wikingowie zamienili drakkary na konie. Opowieść o Normanach.

11.01 posz 2a

Nadanie Normandii w 911 roku wikińskiemu przywódcy Rollo przez Karola III Prostaka zapoczątkowało niezwykle ciekawy byt, jakim stali się Normanowie. Ci zromanizowani potomkowie wikingów w dość szybki i naturalny sposób przyswoili sobie kulturę łacińską w niespełna 200 lat zmieniając się z „młota bożego” i „wysłanników diabła” w obrońców chrześcijaństwa, stojących na czele pierwszej krucjaty. Porzucając tryb życia swoich przodków, zamienili drakkary na konie tworząc zręby stanu rycerskiego i jednocześnie jedną z najbardziej skutecznych formacji kawaleryjskich swoich czasów. Szlak ich podbojów począwszy od Południowych Włoch, Sycylii, Anglii, po daleką Antiochię i Trypolitanię znaczył rozwój architektury obronnej w postaci warownych zamków, ale także kościołów stanowiących prawdziwe perły architektury romańskiej. Z czasem zaczęli się oni wtapiać w lokalne społeczności i stopniowo zanikać, jednak ich spuścizna stanowi do dziś niezwykle cenny element dziedzictwa kulturowego wielu europejskich narodów. Nauka fechtunku nie jest prosta. Przekonali się o tym na własnej skórze POSZUKIWACZE. Na ostatnich zajęciach poznali historię i kulturę Normanów. Czym różnili się od wikingów i jaka była ich strategia walki z użyciem kawalerii. Odkryli też jakie dziedzictwo pozostawili po sobie Normanowie, a na koniec wzięli udział w treningu rycerskim. I poszło i rewelacyjnie.

11.01 posz 1a

 

W świat Normanów wprowadził nas pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__