A+ A A-

Z wizytą u krzyżaków

Od momentu sprowadzenia krzyżaków do Polski zakon ten zaczął robić zawrotną karierę. Rycerze zakonni zdobywali kolejne ziemie, budowali zamki, zakładali wsie. Odznaczali się niezwykłą starannością we wszystkim, co robili. W walce korzystali z najnowszych osiągnięć technicznych. Wznoszone przez nich warownie cieszyły się opinią niezdobytych. Dzięki sprytnej dyplomacji zawierali korzystne sojusze.
Krzyżacy przybyli do Polski na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego. Wielkim Mistrzem Zakonu był wówczas Hermann von Salza, uważany za twórcę potęgi tej organizacji. Von Salza był sprytnym politykiem i dobrym organizatorem. Otrzymał ziemię chełmińską od Konrada. Następnie zwrócił się do cesarza Niemiec, aby zgodził się, by wszystkie kolejne ziemie podbite przez rycerzy krzyżackich stawały się na stałe częścią ich państwa. Krzyżacy byli nie tylko zakonnikami i wojownikami, ale też świetnymi organizatorami i dyplomatami. Żeby pokonać większą od siebie Polskę zawierali liczne sojusze. Na przykład w 1392 r. zaproponowali podział Polski pomiędzy zakon krzyżacki, Węgry i Brandenburgię. Porozumienie to uważane jest za pierwszą próbę rozbioru. Nie doszła ona jednak do skutku. Nasi studenci poznali za zajęciach między innymi życie codzienne krzyżaków, zgłębiając przy tym aspekty społeczne i polityczne zakonu.

TW14.12.2019ab
Zajęcia poprowadził pan mgr Antoni Olbrychski – historyk specjalizujący się w epoce średniowiecza. Pasjonat dawnych sztuk walki, broni białej i sportu. Uczestnik i medalista turniejów szermierki historycznej. Współpracuje z Zamkiem Królewskim oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Czersku. Przygodnie choreograf walk na broń białą i kaskader.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__