A+ A A-

Nie tylko miecze, czyli czym walczono w średniowieczu

Średniowiecze było jednym z bardziej niebezpiecznych okresów historii. Europę trawiły liczne konflikty zbrojne, a gościńce roiły się od zbójców i raubritterów czyhających na podróżnych. Choć pod względem uzbrojenia kojarzone jest głównie z mieczem w ręku i zbroją płytową, które znajdowały się w posiadaniu nielicznych jednostek. I jeśli miecz wywodzi się już swoim rodowodem z głębokiej starożytności, to pełna zbroja płytowa załapała się zaledwie na schyłek czasów średniowiecza. Czym więc walczono w średniowieczu? Uzbrojenie zależne było w dużej mierze od majętności i pozycji społecznej i można było po nim łatwo poznać z osobą jakiego stanu mamy do czynienia.
BADACZE dowiedzieli się  jakiej broni używano w średniowieczu. Odkryli jak się ona rozwijała wraz ze zmianami  w uzbrojeniu ochronnym. Poznali również  typy uzbrojenia używane przez poszczególne grupy społeczne od rycerza po chłopa. A przede wszystkim wzięli udział w w warsztatach szermierczych przy użyciu bezpiecznej broni. I poszło im znakomicie.

bad14.12b

 

Zajęcia poprowadził pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

bad14.12a

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__