A+ A A-

Na bursztynowym szlaku - wyprawa rzymskiego ekwity.

Pierwsze wieki naszej ery w nomenklaturze archeologicznej noszą nazwę okresu wpływów rzymskich. Jest to czas, kiedy na ziemiach polskich rozwijają się barbarzyńskie kultury archeologiczne wiązane z Gotami i Wandalami. Jest to również czas szczytowego rozwoju i stopniowego upadku Imperium Rzymskiego. Początek tego okresu wyznacza ustabilizowanie się granic cesarstwa na linii Renu i Dunaju. Koniec zaś wyznacza przegrana bitwa z Wizygotami pod Adrianopolem w 378 r. n.e. Bliskie sąsiedztwo barbarzyńców i Rzymian skutkowało nie tylko licznymi starciami militarnymi, ale również wyprawami handlowymi, z których obie strony czerpały korzyści. Barbarzyńcy pożądali luksusowych przedmiotów wykonywanych w cesarstwie takich jak broń, naczynia, tkaniny czy szlachetny kruszec w postaci monet, w zamian zaś dostarczali na przykład drogocenne futra, wosk a przede wszystkim bursztyn, który to dał początek funkcjonowaniu Szlaku Bursztynowego. Jedną z lepiej rozpoznanych wypraw jest opisana przez Pliniusza Starszego wyprawa ekwity rzymskiego po bursztyn.

poszuki16.11a
Poszukiwacze dowiedzieli się czym są rzymskie importy i jakie informacje może z nich czerpać archeolog. Odkryli jak wyglądała organizacja handlu w okresie wpływów rzymskich. Poznali też przebieg wyprawy rzymskiego ekwity po bursztyn i gdzie dokładnie biegł Szlak Bursztynowy. Spróbowali również swoich sił w historycznej grze opartej na wyprawie ekwity.
 W świat bursztynu zabrał nas  pan mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

poszuki16.11c

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__