A+ A A-

Od kamienia po żelazo, od myśliwego do rolnika - pradzieje Mazowsza w pigułce

Na terenach dzisiejszego Mazowsza pierwsi łowcy, pojawili się w paleolicie. Polowali przede wszystkim na renifery, które dostarczały skór i mięsa. Używali przy tym wyspecjalizowanych narzędzi kamiennych narzędzi. Ok 4500 lat p.n.e. pojawiają się na naszych terenach pierwsi rolnicy i hodowcy z tzw. kultury ceramiki wstęgowej rytej, a po nich ludność kolejnych kultur archeologicznych takich jak kultura pucharów lejkowatych, amfor kulistych, czy ceramiki sznurowej zajmujące się w większym lub mniejszym stopniu hodowlą i rolnictwem. Wraz z ludnością kultury pucharów lejkowatych na ziemie polskie przybywają również pierwsze wyroby z miedzi dając początek eneolitowi, czyli epoce miedzi.

poszuk05102019

Rozkwit metalurgii przychodzi jednak dopiero w epoce brązu wraz z przybyciem ludności kultury trzcinieckiej i kultury łużyckiej. Kolejną rewolucją w zakresie wytwarzania narzędzi były pierwsze wyroby z żelaza, które zaczynają się pojawiać pod wpływem kultury halsztackiej rozwijającej się na terenie Europy Zachodniej.
Podczas zajęć Poszukiwacze poznali sekrety udomowienia zwierząt i początków rolnictwa. Odkryli również sposoby na wytapianie brązu i żelaza. Próbowali także samodzielnie wykonać replikę pradziejowego naczynia z gliny.


W tę podróż zabrał nas mgr Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant Ośrodka Badań nad Antykiem Uniwersytetu Warszawskiego, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym, rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

posz 05102019

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__