A+ A A-

Wacław Sieroszewski i Bronisław Malinowski. Polscy badacze nieznanego

Sławni polscy badacze nieznanych ludów

Poszukiwacze 27.04 3

Poszukiwacze na ostatnich zajęciach poznali historię Wacław Sieroszewskiego i Bronisław Malinowskiego. Byli to dwaj niezwykle zasłużeni dla polskiej i światowej nauki badacze odległych kultur. Etnograficzna kariera Wacława Sieroszewskiego zaczęła się przypadkowo, kiedy skazany wyrokiem za działalność niepodległościową został zesłany na Syberię, a konkretnie do Jakucji. Zainteresowany życiem lokalnej ludności zaczął spisywać jej obyczaje. W 1896 r. jego monografia ukazała się w języku rosyjskim, a cztery lata później doczekała się polskiego wydania. W swojej karierze Sieroszewski wspólnie z Bronisławem Piłsudskim, badał również życie Ajnów na wyspie Hokkaido oraz wydał obszerne opracowanie poświęcone Korei, a po odzyskaniu niepodległości pełnił również funkcję posła i senatora II RP.

bronislaw-malinowski

Bronisław Malinowski to z kolei ojciec zupełnie nowego stylu w antropologii i etnologii którym było długotrwałe i głębokie zetknięcie z badaną społecznością. W okresie od czerwca 1915 do maja 1916 i od października 1917 do października 1918 prowadził badania na Wyspach Trobriandzkich, które zaowocowały wieloma pracami teoretycznymi, m.in. Argonauci zachodniego Pacyfiku oraz Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. 1927 objął profesurę i pierwszą Katedrę Antropologii na Uniwersytecie Londyńskim.

W czasie zajęć studenci DUCHa poznali historię życia obu badaczy oraz metody ich pracy. Uczniowie mogli zajrzeć do metodologii pracy uczonych, narzędzi z jakich korzystali, poznali również historię ludów, które nasi uczeni badali. Poszukiwacze mieli również okazję samodzielnie opisać grupę etnograficzną na podstawie zdjęć i rekwizytów. Dzięki temu poznali, jak wygląda praca antropologa i etnografa. Kto wie, może niedługo któryś z naszych Słuchaczy wybierze się na jakąś wyprawę badawczą? :) 

Poszukiwacze 27.04

O sławnych polskich badaczach opowiadał nam Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii . Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Poszukiwacze 27.04 2

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__