A+ A A-

Skąd woda prąd i gaz wzięły się w naszych domach?

Jak wyglądałoby nasze życie bez prądu, bieżącej wody lub ogrzewania? 

Poszukiwacze 30.03

Współcześnie ciężko wyobrazić nam sobie życie codzienne w dużym ośrodku miejskim pozbawione dostępu do bieżącej, czystej wody, gazu czy prądu. Jednak to, co dziś dla nas oczywiste, jeszcze 150 lat temu było przywilejem nielicznych. Poszukiwacze podczas sobotniego wykładu dowiedzieli się, jak to się stało, że możemy na co dzień korzystać z tych zdobyczy techniki. Jak się okazało, wcale nie było to takie proste i osiągnięcie dzisiejszego stanu zajęło ludziom dosyć dużo czasu. :) 

wodociągi Warszawa

To właśnie XIX w. był okresem, w którym wiele miast europejskich, w tym i Warszawa, zyskało szerszy dostęp do tych oczywistych dziś dla nas mediów. Chociaż wodociąg jako urządzenie miejskie znany jest już od starożytności, w dzisiejszej formie upowszechnił się dopiero w latach 1800-1900. 
Autorami projektów wodociągów warszawskich byli Feliks Pancer, Alfons Grotowski oraz najbardziej zasłużony William Lindley. To właśnie im zawdzięczamy zimną i ciepłą wodę w naszych mieszkaniach. 

LATARNIK-3

Na początki XIX w. datuje się również początek miejskiej sieci gazowniczej i oświetlenia gazowego. Pierwsze lampy uliczne zasilane gazem rozbłysły w 1809r. w Londynie. Warszawa dopiero w 1856 r. doczekała się stałego oświetlenia gazowego. Gazem używanym w owym okresie do zasilania lamp był tzw. gaz koksowniczy pozyskiwany z węgla w procesie pirolizy. Najpóźniejszym wynalazkiem jest jednak sieć elektryczna wykorzystywana początkowo głównie w celach oświetleniowych. Ojcami współczesnej elektryfikacji byli dwaj konkurenci Thomas Alva Edison i Nikola Tesla.
To za sprawą tego pierwszego w 1882 r. w Nowym Jorku powstaje pierwsza na świecie elektrownia i miejski system oświetlenia.
Warszawa na swoją własną elektrownię musiała poczekać do 1904r. kiedy to na Powiślu powstaje zakład będący w stanie zaopatrzyć jedynie niewielką część Śródmieścia.

Dzięki tym zajęciom Studenci DUCHa zrozumieli jak wspomniane wynalazki odmieniły życie codzienne naszych przodków i jak uświadomili sobie, że mieszkanie bez prądu i gazu było czymś normalnym w ciągu ostatnich wieków. Dzięki temu wykładowi Poszukiwacze zagłębili się także w techniczne aspekty budowy wodociągów, sieci elektrycznych i gazowniczych.
Uczniowie mieli także okazję zbudować własny wodociąg z pompą, filtrami i wieżą ciśnień! 

Poszukiwacze

O jednych z najważniejszych zdobycz cywilizacji opowiadał nam  Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__