A+ A A-

Od tam-tamów do messengera, czyli jak przesłać wiadomość

Historyczne sposoby komunikowania się na odległość

Obserwatorzy 1 30.03 19

Podczas ostatniego wykładu Obserwatorzy poznali historię komunikacji międzyludzkiej. Nasi Uczniowie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób przesyłaliśmy sobie wiadomości, kiedy nie było telefonów i internetu. Historia ludzkości to od samego zarania dzieje społeczności i kulturowych
(ale także i technicznych) warunków porozumiewania się na odległość między poszczególnymi członkami wspólnoty. Dziś komunikacja odbywa się bardzo sprawnie i szybko, można rzecz, że prawie w czasie rzeczywistym, poprzez mejla, skypa czy messenger.

sygnaly-dzwiekowe 600

W pierwszej części zajęć przedstawiliśmy najważniejsze pierwotne sposoby przesyłania wiadomości, związane z kulturą plemienną i pierwotną, takie jak np. tam-tamy. Poznaliśmy także metody komunikacji np. za pomocą dymu i sygnałów nadawanych przy pomocy flag. Zastanawialiśmy się, czy gołąb był dobrym dostarczycielem wiadomości oraz badaliśmy historię tradycyjnej poczty. Obserwatorzy dowiedzieli się, że poczta królewska w Rzeczypospolitej powstała już w 1558 roku! Rozmawialiśmy także o powstaniu poczty na całym świecie, o tym jak funkcjonowała na różnych kontynentach i czym różniła się np. w państwie Habsburgów hiszpańskich, od tej działającej w imperium Inków.

Obserwatorzy 1

Przenosząc się bliżej wieku XX wskażemy na fundamentalne znaczenie takich wynalazków jak telegraf, który powstał w 1837 roku, alfabet Morse`a, telegram optyczny, a także telefon, który zrewolucjonizował możliwość porozumiewania się dzięki sieci połączeń telefonicznych. Podczas zajęć Obserwatorzy mogli sami spróbować komunikowania się za pomocą afrykańskich bębnów i chorągiewek sygnalnych. Na zakończenie zastanowimy się wspólnie nad korzyściami (ale także i niebezpieczeństwami) jakie niesie ze łatwość komunikowania się we współczesnym świecie.

1024px-1901 Eastern Telegraph cables

O sposobach przekazywania sobie informacji i ich historii opowiadał nam Łukasz Przybyłek - magister historii i filozofii, pracownik działu oświatowego Zamku Królewskiego, edukator, przewodnik po Warszawie, bibliofil.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__