A+ A A-

Między salonem a półświatkiem, ukraińską wioską a sztetlem. Społeczeństwo II RP

Jak wyglądało społeczeństwo II Rzeczypospolitej?

Podróżnicy 16.03.19

Tematem ostatniego wykładu Podróżników było zrozumienie przyczyn zróżnicowania społecznego II RP oraz tego, że było ono zarówno szansą i problemem młodego państwa. Świeżo odbudowane państwo polskie było krajem niejednolitym i rozwarstwionym pod względem narodowościowym, religijnym i społecznym. Wynikało to z dziedzictwa trzech różnych zaborów, ale również i historii I Rzeczpospolitej szlacheckiej. Uczniowie dowiedzieli się, że II Rzeczpospolita była prawdziwym tyglem narodów, w którym Polacy stanowili niecałe 70% ludności. 

Polish language frequency in Poland in 1931

Międzywojenną Polskę zamieszkiwali Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Białorusini, Łemkowie oraz wiele innych mniejszości narodowych, które dodawały kolorytu i zróżnicowania polskim miastom i wsiom.  Podczas zajęć Podróżnicy zastanawiali się, na ile te różnice były ułatwieniem, a na ile utrudnieniem w funkcjonowaniu odrodzonej Polski i jak wpływały na codzienne funkcjonowanie jej mieszkańców. Będziemy w tym celu analizować ich wspomnienia, zdjęcia i rysunki przedstawiające miejsca pracy, zamieszkania, oraz ubiory obywateli II RP a także dane statystyczne.

grupa-polskich-chlopow1128

O historii II Rzeczypospolitej opowiadał nam Stanisław Zakroczymski: młody historyk, prawnik i redaktor. Pisał i pisze m.in. o Kościuszce, życiu codziennym w Polsce XX wieku oraz… problemach polskiej służby zdrowia. Rok temu wydał swoją pierwszą książkę – zbiór rozmów z Adamem Strzemboszem, jednym z najwybitniejszych polskich prawników. Interesuje się sportem (zwłaszcza skokami narciarskimi) oraz muzyką (szczególnie klasyczną, bo skończył szkołę muzyczną grając na fortepianie).

lemkowska-para-narzeczonych-w-strojach-regionalnych1166

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__