A+ A A-

Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. II RP - wykorzystana szansa czy przegrane nadzieje?

Jak wyglądała budowa II Rzeczypospolitej?

Podróżnicy zajęcia

Polacy nie mieli prostego zadania, bo odbudowa państwa polskiego była procesem długotrwałym i żmudnym. Nasza ojczyzna powstawała na obszarach w znacznej części zniszczonych w wyniku I wojny światowej. Ziemie polskie i życie społeczne wymagały ujednolicenia i likwidacji podziałów powstałych wskutek przynależności do trzech państw zaborczych, różniących się od siebie politycznie i gospodarczo. W budowie państwa przydatne okazały się zdolności organizacyjne wyrobione w czasach niewoli, ukształtowane nurty polityczne oraz wielki entuzjazm elit społecznych dla idei pracy na rzecz niepodległej Polski. Ten trudny temat był omawiany podczas ostatnich zajęć Podróżników, którzy mogli przekonać się o tym, że budowa niepodległego państwa, to naprawdę ciężkie zadanie - w szczególności po 123 lat niewoli. 

II RP adm

Podczas zajęć Uczniowie przekonali się na ile udało się osiągnąć, czasu przecież było niewiele, na szczęście entuzjazmu i chęci do działania  było aż nadto. Skumulowana w czasie ponad stuletniej niewoli energia eksplodowała. W czasie zajęć mówiliśmy o sukcesach II RP, osiągnięciach na polu gospodarczym, ekonomicznym i sportowym. Podróżnicy dowiedzieli się, czym był COP, kto zbudował port w Gdyni, poznali także przyczyny sukcesu reform Władysława Grabskiego.

1024px-Parovoz Pm36-1

Podróżnicy będą też wiedzieć, że sukcesy polskich skoczków narciarskich mają swoje korzenie już w czasach II RP, kiedy to działał Aleksander Bobkowski - wielki entuzjasta narciarstwa!

Oczywiście nie wszystko mogło się udać - dlatego podczas zajęć omówiliśmy także problemy, z jakim borykała się Polska w tamtym czasie. Naszego kraju nie ominęły kryzys ekonomiczne i polityczne, które prawie doprowadziły do wojny domowej. Rozmawialiśmy też o napięciach pomiędzy Polakami a licznymi mniejszościami narodowymi, które razem z nami zamieszkiwały II Rzeczpospolitą. Na koniec zrobiliśmy podsumowanie, swoisty bilans zysków i strat - jak myślicie, czy nasi uczniowie ocenili dwudziestolecie międzywojenne pozytywnie, czy może zapadł surowy wyrok?

Podróżnicy 02.03.16

O odrodzonej Polsce opowiadał nam Marcin Chodorowski - absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – mgr historii. Ukończył studia podyplomowe z Pedagogiki Ogólnej w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Od 2001 r. współpracuję z Działem Oświatowym Zamku Królewskiego prowadząc lekcje muzealne i warsztaty fotograficzne. Jestem też licencjonowanym przewodnikiem po Zamku Królewskim. Od 2008 r. współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego prowadząc lekcje muzealne w ramach Działu Edukacyjnego. Od wielu lat jestem też warszawskim przewodnikiem, jako że stołeczny gród jest jedną z jego pasji. Kolejną jest fotografia, którą zajmuje się zawodowo.

Podróżnicy 2

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__