A+ A A-

Mędrca szkiełko i oko, czyli nauka czasów Oświecenia

Czym było oświecenie?

Poszukiwacze oświecenie 1

Okres oświecenia przypadający na schyłek wieku XVII i wiek XVIII, często jest on również nazywany wiekiem rozumu. Nie dzieje się tak przypadkowo - właśnie w tej epoce następują liczne odkrycia naukowe, które na zawsze zmieniają oblicze świata. W czasie oświecenia dynamicznie rozwijały się takie nauki jak: chemia, fizyka, biologia, geologia, medycyna i filozofia, a z ich osiągnieć korzystamy po dziś dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy. Wynalazki tego okresu takie jak silnik parowy, przędzarka wózkowa „Przędąca Jenny”, czółenko szybkobieżne, nawijarka mulejowa przyczyniły się od rewolucji we włókiennictwie. Równolegle dzięki zastosowaniu węgla drzewnego i koksu rozwija się przemysł metalurgiczny. Podczas zajęć poszukiwacze mieli okazję poznać najważniejsze odkrycia tamtej epoki: 

1712 r. Thomas Newcomen wynajduje pierwszy silnik parowy o ruchu posuwisto-zwrotnym - który rozpoczyna rewolucję przemysłową

1733 r. John Kay wynajduje czółenko szybkobieżne (flying shuttle) - rewolucjonizujące pracę w fabrykach

1742 r. wprowadzenie skali Celsjusza - genialnego wynalazku Andersa Celsiusa

1763 r. James Watt modernizuje silnik Newcomena - udoskonalając go, wprowadza także nowe pojęcie "koń mechaniczny", które zna każdy fan motoryzacji. 

ciagnik

Całościowe przedstawienie najważniejszych odkryć tego czasu i zmian, jakie wprowadziły one do codziennego życia i pracy, pozwoliły zrozumieć Uczniom zarówno epokę oświecenia, jak i rewolucję przemysłową.

Montgolfiere 1783

Jednak aby zrozumieć pewne procesy sama teoria nie wystarczy, dlatego w czasie zajęć studenci DUCHa mogli również sami wykonać pomiar twardości minerałów metodą Mohsa, zapoznać się z działaniem silnika parowego, czy balonu na ogrzane powietrze. Wierzmy w to, że nasze naukowe eksperymenty obudziły nutkę odkrywcy w każdym z Poszukiwaczy. :)

Poszukiwacze oświecenie 2

O fascynującej epoce oświecenia powiadał nam Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__