A+ A A-

Pokój, który zapowiadał wojnę, czyli Europa po traktacie wersalskim.

Jak wymyślano ład po I wojnie światowej?

Traktat wersalski

Traktat wersalski to układ pokojowy, który zakończył I wojnę światową, podpisany 28 czerwca 1919 roku. Był to jeden z najważniejszych dokumentów, jaki został podpisany w nowożytnej historii - chociaż jego postanowienia przetrwały zaledwie 20 lat. Podczas zajęć Uczniowie poznali całe tło historyczne tego wydarzenia oraz rolę, jaką odegrało ono w historii Polski

Traktat ten ustalił ład po I wojnie światowej i nowe granice wielu państw europejskich. Zawarty układ był jednak dość jednostronną wizją przyszłości, tworzony był bez udziału państw pokonanych, a niezwykle ważnym warunkiem utrzymania nowego porządku był aktywny udział Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej. Postanowienia traktatu wersalskiego były kwestionowane przez stronę niemiecką, jako krzywdzące. Wobec postanowień traktatu dotyczących odszkodowań wojennych nałożonych na Niemcy protest złożył John Maynard Keynes, ekspert delegacji brytyjskiej. Uważał, że Niemcy nie będą w stanie spłacić olbrzymich roszczeń finansowych, to zaś może w przyszłości obudzić w Niemcach chęć rewanżu. Sprzeciw wobec postanowień traktatu wersalskiego wśród Niemców stanowił jedno ze źródeł narastającego nacjonalizmu, co doprowadziło ostatecznie do objęcia władzy przez Hitlera. Jak widać zatem II wojna światowa był w pewnym sensie kontynuacją zmagań z lat 1914-1918. Ani militarne rozstrzygnięcia na frontach I wojny światowej ani kończący wojnę traktat nie rozwiązały większości problemów z jakimi borykali się politycy europejscy.

Rozmawialiśmy także o tym, jaką rolę podczas obrad we Francji odegrała Polska i jak postanowienia tego traktatu wpłynęły na losy naszej dopiero co odrodzonej historii.

komitet narodowy polski traktat wersalski

Zajęcia poprowadził Marcin Chodorowski Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego – mgr historii. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z Pedagogiki Ogólnej w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Od 2001 r. współpracuje z Działem Oświatowym Zamku Królewskiego prowadząc lekcje muzealne i warsztaty fotograficzne. Jest też licencjonowanym przewodnikiem po Zamku Królewskim. Od 2008 r. współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego prowadząc lekcje muzealne w ramach Działu Edukacyjnego. Od wielu lat jest też warszawskim przewodnikiem, jako że stołeczny gród jest jedną z moich pasji. Kolejną jest fotografia, którą też zajmuję się zawodowo.

Traktat wersalski część dotycząca granicy Polski z II Wolnym Miastem Gdańsk 1919

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__