A+ A A-

Na staropolskiej wisłostradzie

Polska pierwsza autostrada?

Poszukiwacze 16.02 3

Poszukiwacze na ostatnich zajęciach dowiedzieli się, że Polska miała swoją pierwszą autostradę już w XV wieku! Oczywiście chodziło o Wisłę, która była najważniejszą "drogą" królestwa polskiego. Handel wiślany przeżywał swój złoty okres od XV do XVIII w., kiedy to Wisłą transportowano szereg towarów takich jak zboże, drewno smoła czy potaż. Głównymi dostawcami była tu polska szlachta natomiast odbiorcami kupcy gdańscy, którzy zajmowali się sprzedażą zboża dalej na zachód Europy. Handel wiślany miał duże znaczenie dla ekonomii dawnej Rzeczypospolitej i przyczynił się do rozwoju licznych miast leżących w biegu rzeki, jak np. Sandomierza, Kazimierza Dolnego, Warszawy, Płocka, Torunia, Bydgoszczy, Grudziądza i Gdańska.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak zorganizowany był handel i czym handlowano. Poszukiwacze poznali też podstawowe towary, które były najczęściej przewożone tą drogą. Omówiliśmy także rodzaje statków Wiślanych oraz na czym dokładnie polegał zawód flisaka. Na koniec zajęć studenci DUCHa mieli okazję wziąć udział w biegu flisaka i spróbować rozpoznać poszczególne towary, wiązać węzły cumownicze, odmierzać korce ziarna (a naszą miarką była... torba z Ikei). :) Zrobiliśmy też symulację pracy flisaka, a nasi Uczniowie mieli okazję przekonać się, że był to ciężki kawałek chleba.

poszukiwacze 16.02 2

 

Wisłą spławialiśmy się razem z Karolem Żołędziowskim - archeologiem, doktorantem OBA UW, konserwatorem zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktorem historyczny i rzemieślnikiem wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje on dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__