A+ A A-

Egipt na wystawie światowej. Orient na przełomie wieków

Jak Europejczycy postrzegali inne kraje?

6867 zajcia 20181117 podrónicy

Kolonializm był jednym z najważniejszych czynników, które kształtowały nasz świat. Europejczycy wywarli ogromny wpływ na kraje z innych kontynentów, a ich dominacja przez długi czas była nie do podważenia. Na zajęciach Podróżnicy zastanawiali się, jak ta sytuacja wpłynęła na postrzeganie innych nacji i czemu tak się stało. Kolonializm oraz narodziny wielkiego przemysłu były impulsem dla tworzenia wystaw światowych, na których widzowie mogli poznać świat.

Na jednej z nich: w Paryżu w 1889 r., została przedstawiona egipska uliczka, która oddawała wszystkie stereotypy dotyczące tego kraju. Wystawa ta stała się przyczynkiem do naszej rozmowy. Rozważaliśmy takie tematy jak: powstawanie stereotypów, czym był orientalizm, historię gospodarczą XIX wieku, wpływy kolonializmu na współczesność. Podróżnicy dowiedzieli się także wielu ciekawych informacji na temat Egiptu i egiptologii.

Zajęcia poprowadził mgr Marcin Bogusz - historyk i historyk sztuki. Aktualnie doktorant na Wydziale Historycznym UW. Studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Centre d’Etudes Superieures de Civilisation Medievale w Poitiers. Stypendysta w

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__