A+ A A-

Smoke on the water, czyli źródła w ogniu krytyki

Jak badać historię?

8 praca nad źródlem przy pomocy mikroskopu elektronicznego Poszukiwacze

Jak badać źródła historyczne i jakie mają one znaczenie w naszej ocenie przeszłości? Na tym tematem pochylili się na zajęciach Poszukiwacze. Jest to kwestia szalenie istotna, bo od interpretacji źródła (książki, zabytku, czy dowolnego przedmiotu) często zależy ocena danego wydarzenia, a czasami całej epoki. Już na początku zajęć Uczniowie ruszyli do pracy, bo ich zadaniem była ocena źródeł, które przynieśli na zajęcia. Następnie poznaliśmy trochę teorii w postaci prezentacji multimedialnej i rekwizytów. Omówiliśmy różne rodzaje źródeł, które będziemy poddawaliśmy wspólnej krytyce i ocenie.

Następnie sprawdziliśmy, czy udało nam się zrozumieć wszystkie zasady, jakimi powinien kierować się historyk podczas oceny źródła. Do dyspozycji mieliśmy prawdziwy ekwipunek badawczy: lupy, suwmiarki i linijki - a także prawdziwy mikroskop elektroniczny, dzięki któremu mogliśmy poznać dokładnie strukturę omawianego przedmiotu.

W tajniki pracy historyka wtajemniczał nas Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, i rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii . Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

 

7 Poszukiwacze

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__