A+ A A-

Zanim zbudowano pierwsze miasto, czyli życie codzienne w epoce kamienia

Jak żyli ludzie pierwszych cywilizacji?

pexels-photo-678634

 

Najwcześniejszy etap rozwoju cywilizacji określany jest mianem epoki kamienia - na zajęciach Badacze poznawali właśnie ten okres z dziejów ludzkości. Dzieli się on na trzy okres paleolit, mezolit oraz neolit. Pierwszy z nich trwał od ok. 2,5 mln do 10 tys. lat temu. Na ten czas przypada m.in. ewolucja rodzaju ludzkiego od Homo habilis do formy współczesnej, czyli Homo Sapiens.

 

Uczniowie poznawali najstarsze materialne świadectwa zachowań kulturowych człowieka, które pochodzą ze wschodniej Afryki sprzed ok. 1,5 mln lat. Następnie dowiedzieliśmy się, że ok. 230 tys. lat temu na terenach Eurazji pojawił się neandertalczyk. Był on doskonale przystosowany do chłodnego klimatu epoki  lodowcowej. Poznaliśmy dietę neandertalczyków, którą stanowiła plejstoceńska megafauna, m.in. mamuty, nosorożce włochate, niedźwiedzie jaskiniowe i tygrysy szablozębny.

 

Badacze dowiedzieli się, że ocieplenie klimatu na przełomie plejstocenu i holocenu doprowadziło do istotnych zmian we wszystkich aspektach życia człowieka, który musiała przystosować się do nowych warunków środowiskowych. Proces tej adaptacji przypadł na okres określany przez badaczy mianem mezolitu. Szczególnie ważne zmiany związane są jednak z neolitem, kiedy to na obszarach Bliskiego Wschodu dochodzi do udomowienia  pierwszych zbóż oraz zwierząt.

 

Ze zjawiskiem rezygnacja z modelu gospodarki łowiecko-zbierackiej na rzecz rolnictwa, ściśle związany jest proces stabilizacji osadniczej, powstawania pierwszych wsi, miast, a w efekcie organizmów o charakterze parapaństwowym. Nasi słuchacze dowiedzieli się, jak wyglądało życie w pierwszych miastach, gdzie się one znajdowały oraz czym się charakteryzowały.

 

Po tych zajęciach początki ludzkości nie stanowią już dla Badaczy tajemnicy. W podróż w czasie zabrał nas dr Michał Przeździecki -archeolog, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie Kierownik zakładu Paleolitu i Mezolitu w Instytucie Archeologii UW. Brał udział w licznych misjach wykopaliskowych zarówno w Polsce, jak i za granicą  m.in. w Syrii, Uzbekistanie i Kazachstanie, Białorusi oraz Gruzji. Jest autorem szeregu publikacji, projektów i prac badawczych. Jego wielką pasją jest sport, a także podróże, którym poświęca każdą wolną chwilę.

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__