A+ A A-

Średniowieczne maszyny

Fascynujące średniowieczne wynalazki

poszukiwacze machiny

Większości z nas średniowiecze kojarzy się z rycerzami, królami i księżniczkami - mało kto zdaje sobie sprawę, że był to okres fascynujących i zaskakujących wynalazków - także z dziedziny mechaniki. Sobotnie zajęcia Poszukiwaczy miały za zadanie zapoznać uczestników ze średniowieczną mechaniką i uświadomić w jaki sposób człowiek radził sobie z mechanizacją w czasach, kiedy nawet nie myślano o konstrukcji silników parowych czy elektrycznych. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób zaprzężono siłę wody do napędzania młynów, tartaków, kuźnic i foluszy, dzięki którym powstały manufaktur napędzające średniowieczne gospodarki.

Jak maszyny zdobywały zamki w średniowieczu? 

Ale maszyny w średniowieczu nie były używane tylko w pokojowych celach. Poszukiwacze poznali rodzaje machin wojennych, zarówno tych miotających różnego rodzaju pociski, jak i tych ułatwiających zdobywanie umocnionych fortyfikacji. Zobaczyliśmy jak wyglądały katapulty, tarany, trebusze i onagery. Dowiedzieliśmy się także, że wysokie zamkowe mury można było zdobywać za pomocą wieź oblężniczych, które poruszały się na ogromnych kołach. 

poszukiwacze machiny 2

Po zapoznaniu się z teorią Poszukiwacze ruszyli do zagłębiania praktyki. Nasza sala rozebrzmiała hukiem młotów, pił i gorących dyskusji, bo budowaliśmy prawdziwe średniowieczne machiny. Do ich konstrukcji wykorzystaliśmy różne metody budowy, znane naszym średniowiecznym przodkom: koło wodne, skręconą linę i przeciwwagę.

poszukiwacze machiny 3

Naszych konstruktorów szkolił Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii . Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

poszukiwacze mahciny 4

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__