A+ A A-

Prusowie – ostatni poganie Europy

Kim byli Prusowie?

Poszukiwacze 1 6.12

Poszukiwacze na ostatnich zajęciach mieli okazję zapoznać się z historią i kulturą Prusów – trudnego sąsiada Polski i jednych z ostatnich pogan Europy. Byli oni jednym z najbardziej tajemniczych ludów, który zamieszkiwał Europę. Chociaż często pomijani lub traktowani zdawkowo w podręcznikach historii, byli motorem napędzających wiele kluczowych wydarzeń dla historii Polski. To właśnie do nich udał się z misją ewangelizacyjną św. Wojciech i poległ męczeńską śmiercią. Najazdom Prusów zawdzięczamy również sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego.

Poszukiwacze 4 6.12

Na zajęciach Poszukiwacze dowiedzieli się, kim byli ci "leśni ludzie", czym się zajmowali i w co wierzyli. W czasie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się również z wytworami kultury materialnej takimi jak: przedmioty codziennego użytku, stroje, biżuteria czy uzbrojenie. Aby lepiej zrozumieć różnicę między pogańskimi Prusami, a chrześcijańską częścią Europy uczestnicy na koniec odegrają scenki dotyczące żywotu św. Wojciecha i sprowadzenia krzyżaków do Polski.

Poszukiwacze 2 6.12

Poszukiwacze mogli także przymierzyć zbroje i hełmy - dzięki czemu mogli poczuć się jak prawdziwi wojownicy! O Prusach opowiadał nam Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii. Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

Poszukiwcze 3 6.12

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__