A+ A A-

Zamach majowy

Co wydarzyło się w 1926 roku? 

XX wiek nr 3

Zamach majowy to jedno z najważniejszych wydarzeń II Rzeczypospolitej, którego ocena do tej pory dzieli historyków.

Czy musiało do niego dojść? Co zadecydowało, że Józef Piłsudski zaryzykował rozpętanie wojny domowej? Po czyjej stronie była racja? Jak tę sytuację oceniali współcześni jej politycy? Odpowiedzi na te pytania szukali Słuchacze cyklu "XX Wiek" - analizując filmy, odezwy do żołnierzy oraz przemówienia i inne źródła z tamtych lat. 

Celem zajęć było zachęcenie uczniów do krytycznej oceny sytuacji i wnikliwej analizy źródeł, które prowadzący skrupulatnie wyselekcjonował specjalnie na te zajęcia. Zadanie nie było proste, ale nasi słuchacze dzielnie sobie z nim poradzili! 

Zajęcia prowadził mgr Konrad Bielecki - historyk kultury, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i doktorant w Instytucie Historii PAN. W swojej pracy łączy zamiłowanie do przeszłości i zwierząt. Bada, jak nasi przodkowie widzieli świat w XVI i XVII wieku. Pracuje w Zamku Królewskim w Warszawie.

 

Zamach majowy to jedno z najważniejszych wydarzeń II Rzeczypospolitej. Czy musiało do niego dojść? Co zadecydowało, że Józef Piłsudski zaryzykował rozpętanie wojny domowej? Po czyjej stronie była racja? Jak tę sytuację oceniali współcześni jej politycy? ????????Odpowiedzi na te pytania szukali Słuchacze cyklu "XX Wiek" - analizując filmy, odezwy do żołnierzy oraz przemówienia i inne źródła z tamtych lat. To była prawdziwie akademicka dyskusja! :) ????️

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__