A+ A A-

Drewno, kamień, metal, czyli starożytny Minecraft

Co ma wspólnego Minecraft z rzeczywistością?

Poszukiwacze 6

Ostatnie zajęcia Poszukiwaczy dotyczyły tego, jak w starożytności pozyskiwano i przetwarzano różne surowce takie jak drewno, kamień, metale oraz ich stopy. Nasi słuchacze dowiedzieli się, czy gra w Minecrafta ma coś wspólnego z rzeczywistymi pracami rzemieślników. Uczniowie sami mogli spróbować, czy ciężko jest wykuć grot, rozbić kamienny blok albo zbudować piramidę tylko przy użyciu prostych narzędzi. Mieliśmy również okazję spróbować swoich sił w różnych aktywnościach związanych z dawnym rzemiosłem, używaliśmy starożytnej tokarki, wierciliśmy dziury w kamieniu przy pomocy patyków i piasku, a także używaliśmy punc do zdobienia pierścieni. 

Podczas zajęć zastanawialiśmy się także nad tym, jak to się stało, że człowiek przeszedł od epoki kamienia do epoki metalu? Dlaczego narzędzia żelazne były lepsze od brązowych? Czym była dymarka? Sprawdziliśmy też, jak wyglądał warsztat cieśli, tokarza, kamieniarza, kowala i brązownika. 

Ostatecznie okazało się, że bycie rzemieślnikiem jest o wiele łatwiejsze w wirtualnym świecie Minecrafta niż w rzeczywistości. :)

Poszukiwacze 5

Naszym przewodnikiem po starożytnej obróbce kamienia, metalu i drewna był Karol Żołędziowski - archeolog, doktorant OBA UW, konserwator zabytków metalowych w Państwowym Muzeum Archeologicznym rekonstruktor historyczny i rzemieślnik wykonujący rekonstrukcje zabytków z różnych okresów historii . Przygotowuje dysertację poświęconą metalurgii kolorowej na wczesnośredniowiecznej Jaćwieży. Jego zainteresowania badawcze to archeometalurgia i archeologia doświadczalna, życie codzienne oraz dawne i współczesne sztuki walki.

 

                      Poszukiwacz 3

   

 

 

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__