A+ A A-

Wiele twarzy króla Jana

Największym sukcesem militarnym króla Jana III Sobieskiego była Wiktoria Wiedeńska, zwana także Odsieczą Wiedeńską. Król nie tylko był świetnym strategiem i znawcą wojskowości. Był człowiekiem, który otrzymał od swych rodziców bardzo staranne i wszechstronne wykształcenie. Znał języki obce, potrafił porozumieć się po łacinie, francusku, niemiecku, włosku i turecku; nauczył się też tatarskiego.  Pisał piękne listy do swej żony, którymi do dziś zachwycają się potomni. Interesował się również matematyką, astronomią, architekturą oraz inżynierią.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym spotkanie był mgr Jacek Karwat, historyk sztuki, przewodnik po Warszawie i Mazowszu, pilot turystyczny, muzealnik. Każdą wolną chwilę spędza na wyszukiwaniu nieodkrytych miejsc naszej stolicy. Wie o niej wszystko????

sobieski2

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__