A+ A A-

Prawdy i legendy o Zawiszy Czarnym

Podczas zajęć Słuchacze DUCHa usłyszeli, jakie były cechy i cnoty doskonałego rycerza, jak w praktyce wcielał je w życie Zawisza Czarny, jakie miał mniej chlubne dokonania i dlaczego zyskał wiekopomną sławę. Dowiedzieli się też, że:
1.    Każde źródło historyczne kłamie, ale można z niego wydobyć prawdę.
2.    Zawisza Czarny nie spędzał całego życia w zbroi i z kopią w dłoni, był również dyplomatą, przedsiębiorcą, dworzaninem, lubił pić piwo i stroić się wedle najnowszej mody, lecz zawsze pozostawał człowiekiem honoru.
3.    Zawisza Czarny był wiernym poddanym króla Polski, ale karierę i bogactwo zawdzięczał służbie dla Zygmunta Luksemburczyka, króla Węgier i Niemiec.
4.    Zawisza Czarny zyskał podziw za życia, ale dopiero w XVI wieku został wykreowany na najlepszego polskiego rycerza.
Kto prowadził spotkanie?
Prowadzącym spotkanie był Dariusz Piwowarczyk, historyk, znawca kultury rycerskiej, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Historią interesuje się od 6 roku życia, w dzieciństwie wiedział wszystko o Napoleonie, lecz zanim osiągnął wiek średni poświęcił się średniowieczu. O swoich ulubionych bohaterach napisał kilka książek, m. in. „Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV – XV wiek)”, „Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu”, „Słynni rycerze Europy. Rycerze Chrystusa”. O innych zagadnieniach pisze artykuły publikowane w miesięczniku „Mówią Wieki” – np. „Bernard de la Salle – rycerz kot”, „Jak król Władysław ścigał krzyżaków pod Grunwaldem” czy „Dwie śmierci króla Edwarda II”.

zawisza

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__