A+ A A-

Opowieść o Dymitrach, cudownych ocaleniach i końcu dynastii.

Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z historią panowania cara Iwana IV Groźnego oraz przyczyną wygaśnięcia rodu Rurykiewiczów w Państwie Moskiewskim. Omawiając postać cara sięgnęliśmy do tekstów kultury, takich jak chociażby słynny film Eisensteina. Pokazaliśmy także zawikłaną sytuację w jakiej, na początku siedemnastego stulecia znalazła się Rzeczypospolita i jej wschodni sąsiad.
Prześledziliśmy następnie trudne, a czasem wręcz niewiarygodne, losy Dymitra Iwanowicza. Zastanowiliśmy się wspólnie z uczestnikami czy jest prawdopodobne, że był on w istocie prawdziwym synem cara Iwana Groźnego. Szerzej wskazaliśmy na postać Maryny Mniszkówny podkreślając jej niesamowitą odwagę oraz hart ducha na jaki się zdobyła uczestnicząc w wyprawie do Moskwy oraz dzieląc trudne losy swojego męża, a następnie walcząc o przyszłość swojego dziecka.
Na zakończenie wykładu szerzej wyjaśniliśmy przyczyny polskiej interwencji, walki o Smoleńsk. Skupiliśmy naszą uwagę na jednym z najwspanialszych zwycięstw polskiego oręża, w wieku siedemnastym, mianowicie na bitwie pod Kłuszynem. Omówiliśmy także postać głównodowodzącego w tej bitwie, hetmana polnego koronnego, Stanisława Żółkiewieskiego. Na zakończenie spotkania Słuchacze DUCHa mieli możliwość wcielić się w jego rolę i osobiście zachęcić żołnierzy do husarskiej szarży.

Wykład poprowadził pan Łukasz Przybyłek

WP 20170311 12 57 39 Pro

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__