A+ A A-

Dzieje bajeczne pana Wincentego. O legendach z kroniki Kadłubka.

Kronika polska pióra mistrza Wincentego Kadłubka zawiera wiele legend o początkach państwa polskiego, które znane są w historiografii jako „dzieje bajeczne”. Na początku wykładu zostały omówione różnice między bajką, legendą a prawdą historyczną. Wspólnie z najmłodszymi Studentami DUCHa doszliśmy do wniosku, że o ile ta pierwsza nie posiada ani dokładnej chronologii ani lokalizacji o tyle legenda toczy się zawsze w określonym miejscu. Zwracaliśmy następnie na ten fakt uwagę omawiając poszczególne podania o dziejach Polski sprzed panowania Mieszka I.
    Pierwszą omówioną legendą była opowieść o Lechu, Czechu i Rusie. Zwróciliśmy wspólnie uwagę, że tym, co łączyło trzech braci, było wspólne słowiańskie pochodzenie. Za pomocą słowa „dzień dobry” po polsku, czesku i rosyjsku pokazaliśmy, że naszym wspólnym dziedzictwem do tej pory zostaje język. Następnie omówiliśmy legendę o smoku wawelskim oraz o Wandzie co nie chciała Niemca.
    Ostatnią poruszaną przez nas legendą była historia króla Popiela i myszy. Pokazując Gopło wraz z zachowaną do tej pory legendarną Mysią Wieżą poznaliśmy miejsce, gdzie dzieją się wydarzenia legendarne (przy jednoczesnym zwieszeniu ich czasowości). Wraz z upadkiem władcy z Kruszwicy przeszliśmy do początków dynastii Piastów. Omówiliśmy postać Piasta Kołodzieja (wraz z wytłumaczeniem etymologii słowa „Piast”) oraz rytuał postrzyżyn Mieszka I.
Wykład poprowadził mgr Łukasz Przybyłek.

kadlubek

Co się u nas działo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
..__